ข้ามไปที่เนื้อหา
ดิจิทัล

ดิจิทัล

สายเคเบิลดิจิตอล JPS Labs ช่วยลดการถ่ายโอนสัญญาณรบกวนในขณะที่เพิ่มความสมบูรณ์ของสัญญาณเพื่อเสียง DAC ที่ชัดเจน

ตัว กรอง

$
$

JPS Labs ตัวนํายิ่งยวด V สาย USB ประสิทธิภาพสูงพิเศษ

เจพีเอส แล็บส์
ราคา เดิม 39,900.00 บาท - ราคา เดิม 59,000.00 บาท
ราคา เดิม 39,900.00 บาท - ราคา เดิม 59,000.00 บาท
ราคา เดิม 39,900.00 บาท
29,900.00 บาท - 49,900.00 บาท
29,900.00 บาท - 49,900.00 บาท
ราคา ปัจจุบัน 29,900.00 บาท

ตัวนํา Alumiloy รูปสี่เหลี่ยมหุ้มฉนวนขนาดเล็กใหม่ในการออกแบบป้องกันเสียงรบกวนที่ยืดหยุ่นมากให้ความละเอียดทั้งหมดของเสียงดิจิตอลนอกเหนือจาก DSD ...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคา เดิม 39,900.00 บาท - ราคา เดิม 59,000.00 บาท
ราคา เดิม 39,900.00 บาท - ราคา เดิม 59,000.00 บาท
ราคา เดิม 39,900.00 บาท
29,900.00 บาท - 49,900.00 บาท
29,900.00 บาท - 49,900.00 บาท
ราคา ปัจจุบัน 29,900.00 บาท

JPS Labs ดิจิตอล AC-X สายกรอง AC

เจพีเอส แล็บส์
ราคา เดิม 25,900.00 บาท
ราคา เดิม 25,900.00 บาท - ราคา เดิม 25,900.00 บาท
ราคา เดิม 25,900.00 บาท
ราคา ปัจจุบัน 21,900.00 บาท
21,900.00 บาท - 21,900.00 บาท
ราคา ปัจจุบัน 21,900.00 บาท

ดิจิตอล AC-X เป็นสายจ่าย AC ที่มีตัวกรองสูงสําหรับส่วนประกอบดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ สร้าง "สภาพแวดล้อมแบบอะนาล็อก" ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสําหรับ ...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคา เดิม 25,900.00 บาท
ราคา เดิม 25,900.00 บาท - ราคา เดิม 25,900.00 บาท
ราคา เดิม 25,900.00 บาท
ราคา ปัจจุบัน 21,900.00 บาท
21,900.00 บาท - 21,900.00 บาท
ราคา ปัจจุบัน 21,900.00 บาท

JPS Labs ตัวนํายิ่งยวดตัวนํายิ่งยวด V RCA S / PDIF สายเคเบิลดิจิตอล

เจพีเอส แล็บส์
ราคา เดิม 39,900.00 บาท - ราคา เดิม 69,900.00 บาท
ราคา เดิม 39,900.00 บาท
39,900.00 บาท - 69,900.00 บาท
39,900.00 บาท - 69,900.00 บาท
ราคา ปัจจุบัน 39,900.00 บาท

ตัวนํา Alumiloy หุ้มฉนวนขนาดเล็กใหม่ในการออกแบบป้องกันเสียงรบกวนที่ยืดหยุ่นมากให้ความละเอียดทั้งหมดของอัตราการสุ่มตัวอย่างเสียงแบบดิจิตอล

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคา เดิม 39,900.00 บาท - ราคา เดิม 69,900.00 บาท
ราคา เดิม 39,900.00 บาท
39,900.00 บาท - 69,900.00 บาท
39,900.00 บาท - 69,900.00 บาท
ราคา ปัจจุบัน 39,900.00 บาท

JPS Labs อัลตร้าคอนดักเตอร์ 2 สายออปติคัล Toslink

เจพีเอส แล็บส์
ราคา เดิม 4,900.00 บาท - ราคา เดิม 4,990.00 บาท
ราคา เดิม 4,900.00 บาท - ราคา เดิม 4,990.00 บาท
ราคา เดิม 4,900.00 บาท
2,500.00 บาท - 2,500.00 บาท
2,500.00 บาท - 2,500.00 บาท
ราคา ปัจจุบัน 2,500.00 บาท

สายเคเบิลออปติคัล toslink เสียงดิจิตอลความละเอียดสูงสําหรับระบบประสิทธิภาพสูง ตัวเชื่อมต่อคุณภาพสูงจัดตําแหน่งออพติคได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่ม $35 USD...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคา เดิม 4,900.00 บาท - ราคา เดิม 4,990.00 บาท
ราคา เดิม 4,900.00 บาท - ราคา เดิม 4,990.00 บาท
ราคา เดิม 4,900.00 บาท
2,500.00 บาท - 2,500.00 บาท
2,500.00 บาท - 2,500.00 บาท
ราคา ปัจจุบัน 2,500.00 บาท