ข้ามไปที่เนื้อหา

ตัวแทนจําหน่าย JPS Labs

สายเคเบิล JPS Labs จําหน่ายโดยตรงจากโรงงานรวมถึงผ่านตัวแทนจําหน่ายและผู้จัดจําหน่ายบางราย. 

ติดต่อเรา หากคุณมีคําถามใด ๆ หรือต้องการคําแนะนํา

ซื้อสินค้าจาก JPS LABS เช่นเดียวกับที่คุณทําจากตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่ใด ๆ, และเพลิดเพลินกับ การจัดส่งฟรีทั่วโลก. เราดูแลเอกสารทั้งหมดล่วงหน้าเพื่อนําสายเคเบิลของเราไปที่ประตูของคุณโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือหน้าที่เพิ่มเติมไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกซึ่งรวมอยู่ในราคา

ลองมาดูสายเคเบิลที่ดีที่สุดของเรา...

สาย AC

การเชื่อมต่อระหว่างกัน

สายลําโพง